Solfakta

19 april 2019

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

04:56 -3 -21

05:35 -3 -20

14:42 5 36

20:18 3 16

20:58 3 19

Solen står som högst kl 12:57 med en altitud av 42,68°

Deklination 11,17°