Solfakta

19 juni 2019

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

02:31 0 -4

03:50 0 -1

18:18 1 6

22:08 1 5

23:26 0 7

Solen står som högst kl 12:59 med en altitud av 54,93°

Deklination 23,42°