Solfakta

20 augusti 2019

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

04:49 3 19

05:30 2 15

15:01 -4 -34

20:31 -3 -19

21:13 -3 -21

Solen står som högst kl 13:01 med en altitud av 43,95°

Deklination 12,44°