Solfakta

2 juni 2020

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

02:50 -2 -16

03:59 -1 -10

17:52 2 21

21:52 2 12

23:01 3 18

Solen står som högst kl 12:55 med en altitud av 53,79°

Deklination 22,28°