Solfakta

20 februari 2019

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

06:43 -3 -17

07:19 -2 -18

09:45 6 35

17:04 3 17

17:39 2 16

Solen står som högst kl 12:11 med en altitud av 20,59°

Deklination -10,92°