Solfakta

23 januari 2021

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

07:40 -2 -10

08:21 -2 -12

07:35 4 27

15:57 2 15

16:38 2 13

Solen står som högst kl 12:09 med en altitud av 12,19°

Deklination -19,32°