Solfakta

15 augusti 2020

för Stjerneberg beläget 58°29'N 15°32'Ö

Tider med 1 dags och 1 veckas delta

Gryning Upp Daglängd Ner Skymning

04:38 3 19

05:21 2 16

15:21 -5 -34

20:43 -2 -18

21:26 -3 -21

Solen står som högst kl 13:02 med en altitud av 45,32°

Deklination 13,81°